Івано-Франківський Навчально-Науковий Інститут Менеджементу

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту це державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який є одним з перших відокремлених структурних підрозділів, створених в системі Західноукраїнського національного університету.

Його історія бере свій початок у 1992 році, коли у Івано-Франківську було відкрито філію Міжнародного інститут менеджменту (м. Київ). У 1997 році філія МІМ була реорганізована у філію, а у 2000 році – у відокремлений структурний підрозділ Тернопільської академії народного господарства.

Найціннішим надбанням інституту, його гордістю і золотим фондом були і залишаються його студенти, працівники і професорсько-викладацький склад, які формують науковий потенціал і визначають перспективи розвитку закладу, як успішного освітнього і науково-методичного осередку. Студенти під керівництвом викладачів беруть активну участь в науково-дослідній роботі, виступають з доповідями на науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах з широкого кола проблем. В інституті функціонує 2 кафедри: кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, кафедра управління та адміністрування, на яких працюють 25 науково-педагогічних працівників, з них:  5 професорів і 20 кандидатів наук.

Кожного року ІФННІМ відкриває свої двері для ерудованих абітурієнтів, які згодом неодмінно стануть інтелектуальною елітою України. На нинішньому етапі становлення і економічного розвитку молодої Української держави найважливішим питанням є підготовка ерудованих спеціалістів з високим рівнем знань, глибоким розумінням сучасних економічних процесів, високим професіоналізмом. Наш інститут формує спеціалістів нової генерації, які мають фундаментальні знання, фахівців сучасного світового рівня, здатних до плідної самостійної творчої діяльності.

Він іде в ногу з часом, постійно розвивається і цілком претендує стати в недалекому майбутньому брендом Європейської освіти на теренах Прикарпаття. Більшість наших випускників сьогодні зайняті за фахом. Багато з них є успішними підприємцями та обіймають керівні посади.

В інституті створено всі умови для навчання та розвитку студентської молоді. Приміщення навчального закладу знаходиться в центральній частині міста. Ми плекаємо в нашому навчальному закладі дух справжнього патріотизму, відданості Батьківщині, шани до її історії та культури. Спорт, мистецтво, конкурси та ігри допомагають студенту відпочити від його основних занять, розширюють його світогляд, роблять особистість гармонійнішою і всебічно розвинутою.

Усвідомлюємо, що 30 років – це небагато, але той проміжок часу, який дозволяє підвестися і міцно стати на ноги, голосно заявити про себе. За рахунок високих стандартів якості освіти ми успішно витримуємо конкурентну боротьбу, продовжуємо розвиватись, бо розуміємо, що найцінніше в житті кожної нації і кожної людини – це освіта!

Шановний абітурієнте!

Ми впевнені, що завдяки Вам продовжимо славні традиції інституту, а навчання зробимо ще цікавішим та змістовнішим. Бажаємо Вам успіхів та плідного навчання в університеті. Зростати та формувати себе духовно і фізично у студентському колективі, щоб упевнено і сміливо крокувати у майбутнє!

Новини